De Europese grootregio strekt zich uit tussen Rijn, Moezel, Saar en Maas over een totale oppervlakte van 65.401 km2 met 11,2 miljoen inwoners.

Ze bevindt zich in het centrum van het Europese spoorwegnet, dat zo belangrijk is voor het naar elkaar toe groeien binnen Europa en ze vormt zelfs een gedeeltelijk stedelijk en industrieel en een gedeeltelijk landelijk gestructureerd netwerk, dat de basis legt voor duurzame en waardevolle economische en culturele betrekkingen.

 
De grootregio betekent in velerlei opzicht een gevarieerde regio. De economische problemen, waarmee men geconfronteerd wordt in alle vier deze landen die voor ingrijpende veranderingen staan in de industrie- en in de mijnbouw,  hebben een zekere  "belangengemeenschap" tot stand gebracht die ook tot het opstellen van gemeenschappelijke projecten heeft geleid, zoals bijvoorbeeld de "Europese ontwikkelingspool van de sector Longwy (Frankrijk), Rodange (Luxemburg), Athus (BelgiŽ)". Maar de ligging van de regio alsook haar grootte Ė meer dan  400 km van oost naar west en meer dan 350 km van noord naar zuid Ė maken haar tot een regio van contacten, waarin verschillende manieren van denken samenvloeien.De samensmelting overkoepelt alle voor de economische, culturele, toeristische en sociale ontwikkeling relevante thematiek. Cultureel wordt de grootregio zowel door Romaanse als door Germaanse invloeden gekenmerkt. Hier verliezen de nationale grenzen inderdaad in hoge mate hun effect. Dit wijst bijvoorbeeld op het groot aantal verbruikers en arbeidskrachten die dagelijks tussen Saarland en Frankrijk, tussen BelgiŽ en Luxemburg, of tussen Luxemburg en Rijnland-Pfalz pendelen. In totaal ligt het aantal beroepspendelaars zowat rond de 120.000. Daarvan hebben er 90.000 alleen al Luxemburg tot doel. .

Oost-BelgiŽ is zowel via de politiek, als via de vertegenwoordiging van de sociale partners en de handelspartners bij de werkzaamheden van de grootregio betrokken.

Bron: Industrie- und Handelskamer Eupen-Malmedy-St.Vith

> Verdere informaties: www.grossregion.net