Het feit behoord te hebben tot Pruisen, Nederland, Oostenrijk of BelgiŽ en de verschillende taal- en cultuurinvloeden hebben hier een stempel gedrukt op de mensen  Daar ze niet naar hun mening werden gevraagd, moesten zij vrij vaak van nationaliteit  veranderen en deels ook verwoestende gevolgen ondergaan, waarvan de sporen tot op heden in de samenleving merkbaar zijn. Dit hoofdstuk vertelt van een grensvolk dat men van ouds veel heeft aangedaan, maar dat tot op heden zijn bijzondere identiteit en eigen dynamiek heeft bewaard.


De actieve, werkzame bevolking
:: meer

Steunpilaar en basis van het succes voor de maatschappij van morgen
:: meer

Duitstaligen en Walen naast elkaar
:: meer

Veelsoortig en interessant aanbod
:: meer

Actieve culturele interesse en kunstbeoefening
:: meer

De godsdienstige gemeenschappen als hoeksteen
:: meer

Meertaligheid, een groot voordeel
:: meer

Positieve leefruimten in dorpen en steden
:: meer